O mnie:

W 2008 roku ukończyłam filologię polską (studia dzienne) na Uniwersytecie Humanistyczno –Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez pięć lat pracowałam w różnych typach szkół, zdobywając doświadczenie zawodowe. Uczyłam języka polskiego oraz prowadziłam zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wszystko po to, aby nieustannie pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnieść jakość pracy z dziećmi i młodzieżą. Od ponad 8 lat przygotowuję młodzież do egzaminu maturalnego z języka polskiego z dużym powodzeniem. Zajęcia cieszą się niemałą popularnością. Moi uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki z matury podstawowej, jak i rozszerzonej, a także egzaminów gimnazjalnych i testów szóstoklasisty. Jednym z głównych powodów, dla których zdecydowałam się podjąć pracę na własny rachunek jest ogromna radość z wykonywanego zawodu. Jestem nauczycielem-indywidualistą, który kocha swoją profesję i może jej poświęcać długie godziny. Każdego ucznia traktuję indywidualnie i potrafię dostosować się do jego potrzeb. Moim zdaniem każdy może odnosić sukcesy w szkole, jeśli tylko nauka stanie się dla niego wyzwaniem, a wzbudzona w odpowiedni sposób wiara we własne siły pchać będzie do skutecznych, szybko dających rezultaty działań. Na moich lekcjach motywuję i argumentuję, że przygotowanie do egzaminów może być ujmującym zadaniem. Osoba, która do mnie trafi może być pewna uczciwego i pełnego wykorzystania czasu na sprawny przekaz wiadomości oraz rozwój umiejętności.
Dlatego w myśl sentencji Horacego: Sapere Aude! – odważ się być mądrym, umiej skorzystać ze swojej mądrości.